Репертоар LALYGER

Дата на публикуване: 13.04.2024 г. 10:18:42 ч.

ЛАЛУГЕР

14.12.2016    19:00 ч.    Камерна зала

„ЛАЛУГЕР“ – моноспектакъл с участието на НИКОЛАЙ УРУМОВ
Драматургичният текст „Лалугер” е създаден по книгата „Приказки в края на времето” на Александър Урумов. В основата му са седем от тези приказки-разкази, които Юри Дачев нарича „ истории, събирани като трохи в шепа”. Текстът е написан по идея на Николай Урумов, който пръв видя в „Приказки”-те своя „лалугерски” герой, даде своя съавторски принос и накрая така се влюби в „Лалугер”-а, че го приюти в сърцето си и сега вече те двамата са едно . Затова, ако потърсите героя, обърнете се към Николай Урумов, той знае разписанието му, той знае в коя дупка се е смушил и по коя нива щъка на зиг-заг, изправяйки се час по час на задните си лапи и оглеждайки се наоколо. „Няма какво да се крие това, то не може и да се скрие. Ти и да го скриеш, той идва и се показва.”
„Лалугер” е сбогуване с едно отминало време, в което все още живеят хора. Сбогуване с едно избледняващо пространство, на което му изтича времето.
Главният герой в „Лалугер” живее в това отминало време и в това избледняващо пространство. Той е един от онези хора, които сами дойдоха да ни помогнат, когато закъсахме последният път с колата. Той е такъв човек, когото ние иначе няма да забележим. Защото той е достатъчно плах и свенлив, за да не ни безпокои. И така деликатно да ни осигури нужното ни алиби, за да можем спокойно и с чиста съвест да не го забелязваме.Защото неосъзнато се страхуваме от някогашния себе си – добър и наивен – който откриваме в него. Защото вече не вярваме , че можем да се намерим в когото и да е. Така ни е удобно – да сме безвъзвратно изгубени. Да сме напълно забравили кои сме, откъде сме тръгнали и накъде сме се били запътили.И за такава забрава лекарство няма открито, притеснява се главният герой. И се притеснява за нас, и мисли за нас. Защото той ни е видял и разпознал, докато ние самите не можем да се видим и разпознаем ; той ни е разбрал, въпреки, че ние самите себе си не можем да разберем; той ни е защитил и оправдал, макар че ние самите на себе си трудно прощаваме.
Образите, които изпълват сърцето му, които изникват пред очите му , които той оживотворява в своя причудлив и забавен свят с любовта на добър вълшебник- тези образи са неговото богатство. И това богатство – изпъстрено със смях и наивност – бликва от сърцето му и ни облива като чистите води на планински ручей. За да се събудим и усмихнем, доволни, че сме се намерили.
за контакти, резервация и информация – билетен център и тел: 605 706, 605 573-->
Back to Top ↑