Ремонт на покривна конструкция

Решение покрив

Обявление покрив

Документация покрив

Образци документи покрив ДТ 17 espd-request

Протокол – оферти за покрив

Решение по чл.108, т.1 от ЗОП

Техн_предложение_1_част

Техн_предложение_2_част

Техн_предложение_3_част

Договор_ремонт_покрив

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑